De Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op de verrichte of te verrichten werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Het doel van de SLA is het beschrijven van de operationele dienstverlening ten aanzien van een webapplicatie en/of gegevenskoppeling.

Daarnaast is de SLA een referentiekader voor de verwachtingen ten aanzien van de dienstenniveaus en geeft de SLA normen aan voor prestatiemetingen.