Wij zijn een team van vijftien mensen, met Wouter Hutten als eigenaar. Wij hebben simpelweg één ambitie: het verschil maken voor zorgorganisaties met onze webapplicaties.

Zorgen dat zorgorganisaties met behulp van onze tools efficiënter kunnen werken: goedkoper, sneller en foutloos. De uitdaging is om met de klant heel scherp in beeld te krijgen wat de vraag is. Er worden geen uitgebreide projectplannen geschreven. Wel duidelijke afspraken gemaakt en veel terugkoppelingen. En samen testen tot de klant helemaal tevreden is. Een case kan altijd vrijblijvend worden neergelegd.

Waar het systeem stopt, gaat Qoden juist verder. Op maat.

Regelmatig komen wij in contact met zorgorganisaties die verschillende systemen gebruiken. De output van het ene systeem sluit niet aan op de input die een ander systeem nodig heeft. De output van het ene pakket geeft bijvoorbeeld debiteurnummers. De input van het andere systeem vraagt echter debiteurentypes. Er moet dus een tussenstap ingebouwd worden, een vertaling. En dat is wat wij kunnen.

Wij krijgen ook vaak de vraag om gegevens om te zetten naar gegevens die bruikbaar zijn voor een specifieke situatie. Ofwel: data-conversies. Bij bijvoorbeeld de overstap van een applicatie naar een nieuwe applicatie, vraagt dat een vertaling van de data naar de structuur van de nieuwe applicatie. Daar kunnen allerlei bewerkingen op plaatsvinden. Data kan op maat geanalyseerd worden. Het optimaal gebruik van de data wordt uitgezocht. Waar het systeem stopt, gaan wij juist verder. Op maat.