In de afgelopen jaren hebben wij verschillende aanvullende modules voor Nedap ONS ontwikkeld. Vanuit verschillende zorgorganisaties, die werken met Nedap ONS als ECD, ontstonden er vragen naar verschillende oplossingen welke standaard niet beschikbaar zijn in Nedap ONS. Door het ontbreken van deze functies konden sommige processen niet optimaal of niet efficiënt uitgevoerd worden. Samen met business partner Accordis en de zorgorganisaties hebben we de processen stap voor stap doorgenomen en onderzocht op welke wijze één of meerder stappen geautomatiseerd konden worden. De samenwerking op dit gebied met Accordis is uniek, Accordis heeft veel ervaring en kennis op het gebied van de inrichting van Nedap ONS via de gebruikersinterface en wij als Qoden hebben juist veel ervaring en kennis van de API-interface van Nedap ONS. Op deze wijze zijn de rollen tussen Accordis en Qoden perfect verdeeld en leid dit tot passende oplossingen.

Hieronder een beknopt overzicht van de ontwikkelde modules, voor meer en uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier, mailen naar info@qoden.nl of bel: 088-0063600

  • ZZP Facturatie, voor zorgorganisaties die samenwerken met ZZP-ers
  • Onderaannemers-Loket, wanneer je als hoofdaannemer alle geleverde zorg door meerder onderaanemers gestructureerd en gecontroleerd wilt verwerken.
  • Inleen-loket, zonder te veel autorisaties een uitzendkracht invoeren en beschikbaar maken voor de planner. Tevens de juiste informatie voorziening richting de uitzendkracht.