Deze Module Informatie- en Communicatietechnologie is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.